POLET NEWS
Sedmak Bressan Live Streaming

Dim lights


 
Sedmak - Bressan Time Table 2015

 
Kar osem Poletovcev na DP 2015 - Otto gli atleti del Polet ai Tricolori 2015

Metka Kuk

Zaključil se je včeraj na Pikelcu pri Poletu šesti del deželnega prvenstva v umetnostnem kotalkanju. Med Kadeti je tekmovala Poletovka Irene Albasini, ki je odpeljala zelo dober dolgi program, a je zaradi slabega kratkega programa obstala šele na devetem mestu. Naj povemo, da se je Irene že uvrstila na državno prvenstvo v obveznih likih, ki bo konec maja v Calderari pri Bologni. Med Mladinkami sta Poletove barve branile Katarina Jazbec in Metka Kuk. Katarina, tretja na končni lestvici, je izpeljala dokaj dober kratki program, a je v dolgem naredila nekaj napak tudi zaradi tega, ker program nov in mora stvar še nekoliko izpiliti. Metka je bila na končni lestvici druga s tem da je kratki program nekoliko zgrešila, a je v dolgem programu izpeljala dvojni axel in kar solidno odvozila svojo vajo do konca. Na prvo mesto v kategoriji Mladink je prispela že evropska prvakinja Gioia Girardi. Med športnimi dvojicami sta tekmovala tudi Valentina Scamperle in Davide Battisti v kategoriji Divisione Nazionale D. Naj povemo, da je kapetan Kwinsov Battisti kot umetnostni kotalkar zadnjič tekmoval na Evropskem prvenstvu leta 2003 v Trstu in, da se je po dvanajstih letih vrnil na ploščo v kar dobri formi. Programa nista izpeljala brezhibno, a sta kljub temu zmagala, kajti njihov program vsebuje tehnično zelo komplicirane elemente, ki jih v tej kategoriji drugi pari ne delajo in sta zaradi tega gladko zmagala v navdušenju množične publike. Na koncu naj še povemo, da poleg Davida in Valentine, bosta na državnem prvenstvu julija v Roani tudi Jessica Piazza (deželna prvakinja v prostem, obveznih likih in kombinaciji) in Andrea Dessanti (deželni podprvak v prostem). Na državno prvenstvo za kategorijo Allievi bo v Fananu pri Modeni tekmoval Daniel Rovina (deželni prvak v prostem, obveznih likih in kombinaciji) in nazadnje še Katarina Jazbec in Metka Kuk med Mladinkami v Roccarasu konec julija. V pričakovanju državnih prvenstev bodo Poletovci tekmovali še dvakrat, in sicer na Mednarodnem Pokalu Sedmak - Bressan pri Poletu 5.,6. in 7. junija in na Mednarodnem Pokalu Anfora v Puli 21. junija. Na koncu pa še posebna pohvala Dream Teamu staršev Poleta za izvenredno organizacijo tekme na Pikelcu. (foto www.slosport.org)

Si è conclusa ieri al Polet la sesta fase dei campionati regionali di pattinaggio artistico. Tra le Cadette gareggiava Irene Albasini, che dopo uno short program sbagliato presenta un ottimo programma lungo che la fa approdare al nono posto finale. Dobbiamo ricordare che con il secondo posto ai Regionali di obbligatori Irene è già qualificata ai Campionati Italiani di obbligatori che si terranno a fine mese a Calderara di Reno (Bo). Tra le Junior gareggiavano Katarina Jazbec e Metka Kuk. Katarina ha eseguito un buon short program, ma nella gara del lungo ha pagato alcuni errori dovuti ad un programma nuovo e non ancora completamente assimilato. Metka invece, ha eseguito uno short meno pulito, ma con un doppio axel ed altri elementi buoni nel disco lungo approda alla seconda posizione dietro alla campionessa Europea Gioia Girardi. Tra le coppie artistico nella categoria Divisione Nazionale D gareggiavano per la prima volta insieme Valentina Scamperle e Davide Battisti. Facciamo notare che il Capitano dei Kwins ha smesso dopo gli Europei a Trieste nel 2003 e dobbiamo dire che dopo 12 anni si è ripresentato in ottima forma. Valentina e Davide non hanno eseguito un programma pulito, ma tecnicamente molto superiore agli altri e hanno così conquistato un meritato e molto applaudito primo posto. Oltre a loro, parteciperanno ai Campionati Italiani di Roana anche Jessica Piazza (campionessa regionale di libero, obbligatori e combinata) e Andrea Dessanti (vicecampione regionale di libero). Per i Campionati Italiani di Fanano partirà Daniel Rovina (campione regionale di libero, obbligatori e combinata) mentre Metka Kuk e Katarina Jazbec gareggeranno a fine luglio a Roccaraso. In attesa dei Campionati Italiani i ragazzi del Polet gareggeranno al Trofeo Internazionale Sedmak - Bressan a Trieste dal 5 al 7 di giugno ed al Trofeo Internazionale Anfora a Pola in 21 di giugno. Alla fine merita un applauso il Dream Team dei genitori del Polet, che hanno contribuito all'ottima organizzazione della gara al Polet. (foto www.slosport.org)

 
Začetniški tečaj kotalkanja in hokeja 2014 – Corso principianti pattinaggio e hockey 2014

(foto slosport.org)

Od 2. septembra 2014 dalje bo ob ponedeljkih, sredah in petkih potekal začetniški tečaj v umetnostnem kotalkanju in hokeju na rolerjih. Tečaj je namenjen otrokom do desetega leta starosti. Prijave ob ponedeljkih in petkih od 16. do 17. ure na Pikelcu pri Poletu, Repentaborska ulica 32 na Opčinah ali ob isti uri na telefonski številki 040211758.

Vabljeni

Dal 2 settembre 2014 in poi avrà inizio il corso principianti di pattinaggio artistico e hockey inline riservato a ragazzi e ragazze sotto i dieci anni di età. Iscrizioni aperte il lunedì e venerdì dalle 16 alle 17 al Polet, in Via di Monrupino 32 a Opicina o allo 040211758 durante gli stessi orari.

Siete i benvenuti