Anfora 2015 Poletu - Al Polet l'anfora 2015

Polet se je letos po večletni udeležbi končno priboril do zmage pokala Anfora 2015. Povedati moramo, da so Poletovci več let zmagovali v Puli, ampak so na koncu neznano pristajali na drugi ali tretji stopnički. Letos so organizatorji melenkostno spremenili pravila in je Poletovcem uspelo osvojiti prvo mesto. Poletovcev na tekmi je bilo sedemnajst a točke za prejem pokala so doprinesli zmagovalci: Katarina Jazbec, Andra Dessanti in Alice Martellani , drugouvrščeni: Sara Hlabian, Kevin Zenic in Angelina Spera ter tretjeuvrščeni: Giulia Crociato in Nina Dazzara.

Il Polet è riuscito ad aggiudicarsi il Trofeo Anfora 2015. Dopo alcuni anni di indigesti secondi e terzi posti a dir poco inspiegabili e discutibili quest'anno l'organizzazione ha cambiato leggermente il regolamento e l'Anfora è giunta finalmente a Opicina. La squadra del Polet era composta quest'anno da 17 pattinatori. Tra quelli che hanno portato i punti per la vittoria Katarina Jazbec, Andrea Dessanti e Alice Martellani primi classificati, Sara Hlabian, Kevin Zenic e Angelina Spera secondi e Giulia Crociato e Nina Dazzara terzi.