Športna šola Polet

Športna  šola je nastala v sezoni 2002/03 in nudi najmlajšim vsestranski razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.

- Združili smo otroke obeh centrov minibasketa društev AŠD Polet in AŠD Kontovel, da bi  skupaj nudili najmlajšim osnovne elemente motorike.

- Razširili smo ponudbo namenjeno pridobitvi osnovnih motoričnih sposobnosti s postopnim  dopolnjevanjem elementov motorike in minibasketa.

PROGRAM IN SESTAVA SKUPIN:

Mikrobasket: letniki 2010/11/12

- osnovna motorika, psihomotorika, prvi elementi iger in socializacija

- spoznavanje in uporaba malih športnih rekvizitov

- osnove preakrobatike

Minibasket mlajši: letniki 2009/08/07

- utrjevanje in nadgradnja vseh elementov osnovne motorike

- uvajanje v minikošarko s poudarkom na skupinski igri

- žoga kot osnovni "prijatelj" v igri

- osnove atletike

Minibasket starejši: letniki 2005/06 (nastopajo v pokrajinskem prvenstvu)

- utrjevanje vseh elementov minikošarke

- nadgradnja motoričnih elementov

- osnove skupinske igre v napadu in obrambi

- žoga "najboljši prijatelj" minikošarkarja

 

La Športna šola nasce nella stagione 2002/2003 ed offre ai giovanissimi le basi per l’apprendimento delle abilità motorie e delle capacità funzionali.

- Abbiamo formato un gruppo unico di giovanissimi appartenenti alle società AŠD Polet e AŠD Kontovel per offrire loro le basi delle attività motorie.

- L’offerta è stata ampliata allo sviluppo di abilità motorie aricchite  con successivi elementi di attività  motoria e minibasket.

PROGRAMMA E GRUPPI:

Microbasket: classe 2010/11/12

- attività motorie,educazione psicomotoria,elementi di gioco e socializzazione

- conoscenza e utilizzo di piccoli attrezzi sportivi

- preparazione preacrobatica di base

Minibasket giovanissimi: classe 2009/08/07

- potenziamento e completamento degli elementi di attività motoria

- introduzione al minibasket con particolare attenzione al gioco-sport di gruppo

- la palla “amico” fondamentale del gioco

- elementi di atletica

Minibasket giovani: classe 2005/06 (partecipano ai campionati provinciali)

- potenziamento di elementi del minibasket

- completamento di elementi di attività motoria

- basi del gioco di gruppo in difesa e attacco

- la palla “migliore amico" del giocatore di minibasket


Vaditelji / Insegnanti:

Croselli Jana in Danev Ksenija (mikrobasket/microbasket)

Kosuta Damjan,Danev Nastja,Vremec Mara,Perčič Kristina in Taucer  Mara (minibasket mlajši / minibasket giovanissimi))

Vremec Andrej in Croselli Jana  (minibasket starejši / minibasket giovani)

Koordinator skupin / Coordinatore gruppi: Vremec Andrej